Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Hướng dẫn thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi địa chỉ kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là điều có thể xảy ra trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Sau đây là những giấy tờ và hủ tục cần thiết để thực hiện thay đổi thông tin Đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh.


1. Cần chuẩn bị những hồ sơ nào?

Theo  Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT, doanh nghiệp khi muốn thay đổi địa chỉ kinh doanh cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

  • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;
  • Biên bản đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp;
  • Quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp;
  • Biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ kinh doanh;
  • Văn bản ủy quyền việc thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh;
  • Văn bản chốt thuế.

2. Thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh


Theo Điều 12 Thông tư 95/2016/TT-BTC, khi thay đổi địa chỉ kinh doanh làm thay đổi hồ sơ đăng ký thuế thì doanh nghiệp cần phải thông báo với cơ quan thuế trong vòng 10 ngày kể từ khi có sự thay đổi.

Nếu chuyển trụ sở sang tỉnh, thành phố trung ương khác thì doanh nghiệp cần nộp Tờ khai thông tin thay đổi cơ quan quản lý thuế đến cơ quan thuế chuyển đi. Đồng thời, doanh nghiệp thực hiện thay đổi địa chỉ kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Người đại diện doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh (mức phí 50.000 đồng/lần) hoặc thực hiện thay đổi địa chỉ kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trong vòng 03 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ đề nghị thay đổi đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, cở quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tr5 sở mới. Trường hợp nếu từ chối thì cơ quan đăng ký doanh nghiệp có trách nhiệm nêu rõ nguyên nhân vì sao từ chối và đề xuất doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung hồ sơ.